ВОЙТИ

Dəyəri sıfıra (0) bərabər olan müxtəlif bonus məhsullarını və hədiyyələri necə bəyan etməliyəm?

Последние изменения: 04.11.2017
добавить в избранные

Belə halda ABŞ bazarında bənzər məhsulların ortalama qiyməti göstərilir. Əgər nəzərdə tutulan 1000 dollarlıq gömrük idxal limitini aşarsa, bu cür məhsul gömrük rəsmiləşdirməsindən keçməlidir.

нет комментариев